De fem livescener

På Big Bang 2021 online sender vi live fra hele landet på fem livescener. Oplev keynote speakers, oplæg, workshops, paneldebatter, udendørsaktiviteter og meget mere.

På Big Bang 2021 onlines nye platform vil du blive præsenteret for fem livescener og en værkstedsscene, som er fordelt rundt i hele landet. For eksempel sender vi live fra Naturcenter Amager Strand, Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro og LIFE’s mobile laboratorium i Kolding. På de fem scener vil du opleve keynote-præsentationer, oplæg, workshops, paneldebatter, udendørsaktiviteter og meget mere. Og som noget helt nyt kan du opleve Værkstedet, hvor CFU er værter for en lang række af forskellige værksteder.

De fem livescener hedder Studiet, Panelet, Naturen, Huset og Laboratoriet, og værkstedsscenen hedder Værkstedet.

Studiet 

I Studiet byder vi velkommen og skyder konferencen i gang. Her du kan opleve populære talere, konferencens største oplæg og spændende paneldebatter. Det er også på denne scene, du kan høre keynote speakers formidle spændende viden. 

Hør blandt andet Anja. C. Andersen fortælle om Naturvidenskabens ABC og Plastic Change fortælle om bekæmpelse af plastforurening.

Panelet

Panelet består primært af paneldebatter, hvor forskellige oplægsholdere debatterer relevante naturfaglige og naturvidenskabelige emner. 

Vi sætter blandt andet fokus på arbejdet med de naturfaglige kompetencer i praksis, diskuterer verdensmål i eksterne læringsmiljøer og sætter science-pædagogik i dagtilbuddene til debat. 

Værkstedet

På værkstedet vil CFU være vært og føre dig gennem mange spændende værksteder. Her vil du opleve den samme faglige forkælelse, som du plejer. 

Du kan for eksempel afprøve forskellige aktiviteter, der kan være med til at styrke din viden om nye tiltag inden for mekanik, bioteknologi, kodning eller lignende. 

Læs mere om Værkstedet her

Naturen

I Naturen sender vi live fra Naturcenter Amager Strand. På denne scene kommer du både med indenfor i Naturcenteret, hvor der afvikles oplæg og workshop, men også med udenfor, hvor du kan opleve forskellige udendørs aktiviteter på Amager Strandpark. 

Vi har blandt andet fokus på nytænkende feltundersøgelser til grundskoler og ungdomsuddannelser samt på sommerfugle i en workshop målrettet dagtilbud og indskolingen. 

Huset 

I Huset sender vi live fra Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro. På denne scene kommer du på besøg indenfor i Naturvidenskabernes Hus, hvor du kan opleve workshops og oplæg, men også med udendørs i den omkringliggende natur med forskellige udendørsaktiviteter.

Vi sætter blandt andet spot på autentisk naturfagsundervisning med skole-virksomhedssamarbejde og undersøger tang som en bæredygtig ressource til at modvirke klimaforandringer.

Laboratoriet

I Laboratoriet sender vi live fra LIFE’s mobile laboratorium, som er indrettet som et undervisningslaboratorium. Her kommer du helt tæt på, når der bliver præsenteret undersøgelsesbaserede undervisningsformer og naturvidenskab i praksis. 

Vi sætter blandt andet spot på undersøgelser i naturfag, der favner bredt, afprøver forskellige greb på undersøgelser fra Astra og præsenterer Mikroforsker 2020, en ny landsdækkende forskerkonkurrence. 

Deltag i et brag af en online konference, og vær med, når vi sender live fra de fem scener!

Relateret indhold:

Keynote speakers satte gang i tankerne og fut i debatten

Bliv værkstedsholder på Big Bang 2024

Skip to content