Gå til hovedindhold


Tak fra arrangørerne

Arrangører siger tak for en god konference. Se filmen som blev vist ved afslutningen af Big Bang 2014.

Artikler, blogindlæg og anden omtale

Interesse for naturfag smitter 
- Helle Lauritsen, Folkeskolen.dk
For et par år siden besluttede Region Syddanmark at være science-region. Det har knækket den nedadgående kurve på antal af naturfagsstuderende på nogle områder. På Vinding Skole i Vejle sidestiller man nu naturfagsstrategien med it-strategien, og det virker, fortæller en lærer på Big Bang-konference.

Naturfagskonference - undersøgelse af professorens alder 
- Helle Lauritsen, Folkeskolen.dk
"Vi fortæller, at naturfag er at gå ud i verden, udforske, se hvad der sker og undre os, men det er ikke det, vi gør i klasselokalet. Vi skal sende børnene ud og undersøge noget, der ikke er løsninger på – vi skal flytte os fra teori til praksis", sagde den norske professor Doris Jorde på Big Bang-konferencen og var selv genstand for undersøgelse på scenen.

Fagre nye verden - 3D printere i skolen 
- Helle Lauritsen, Folkeskolen.dk
Print din egen skiftenøgle eller en guitar. Nye knogler til ansigtet har det netop vist sig muligt at 3D-printe. Vi kender slet ikke alle mulighederne endnu. Nogle mener, at 3D-printning er større, end da vi fik world wide web, men for Jeppe Guldager på Innovation Lab hænger nettet og printeren uløseligt sammen.

Samarbejde med erhvervsskolerne giver eleverne ny viden
- Helle Lauritsen, Folkeskolen.dk
Erhvervsuddannelserne oplever formindsket interesse fra de unges side, flere håndværk er blevet usynlige og skoleeleverne kender ikke uddannelsesmulighederne. Men oplevelsen på et værksted eller i et storkøkken kan flytte eleverne fagligt, viser et udredningsprojekt fra NTS-Centeret. Det kræver dog god forberedelse.

Film om ScienceSlam (5:39 min)
- ScienceTalenter

Supplerende materiale