Big Bang 2022 – En ramme for videndeling

Workshop på Big Bang

Big Bang arbejder for at skabe rammerne for videndeling, dialog og samarbejde på tværs af uddannelsesniveauerne. På konferencen deltager undervisere fra grundskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Konferencens program er sammensat, så det kan understøtte videndeling og udvikling af praksis, men det er ude på institutionerne, i de enkelte fagteams eller faggrupper, at inspirationen fra Big Bang og de konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag for alvor kan være med til at udvikle den naturfaglige kultur og praksis.

Naturfaglige ressourcepersoner spiller en central rolle

De naturfaglige koordinatorer og vejledere spiller en helt central rolle ift udviklingen af den naturfaglige kultur og praksis. Derfor er de også en særlig målgruppe på Big Bang-konferencen. Astra – det nationale naturfagscenter, driver i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet fire nationale netværk for naturfaglige eller naturvidenskabelige ressourcepersoner:

  • I kommunerne: Nationalt netværk for naturfagskoordinatorer
  • I grundskolen: Nationalt netværk for naturfagsvejledere.
  • På gymnasierne: Nationalt netværk for naturvidenskabskoordinatorer.
  • På erhvervsskolerne: Nationalt netværk for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.

Relateret indhold:

UBU til debat: Hvordan går det med at geare naturfagene til grøn omstilling?

10 år fælles om faglig forkælelse

Skip to content