Big Bang-konferencen er en ramme for videndeling

Workshop på Big Bang

Big Bang arbejder for at skabe rammerne for videndeling, dialog og samarbejde på tværs af uddannelsesniveauerne. På konferencen deltager undervisere fra grundskolen, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

Konferencens program er sammensat, så det kan understøtte videndeling og udvikling af praksis, men det er ude på institutionerne, i de enkelte fagteams eller faggrupper, at inspirationen fra Big Bang og de konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag for alvor kan være med til at udvikle den naturfaglige kultur og praksis.

Tilmelding

Tilmelding til Big Bang 2021 online er åbent – tilmeld dig her

Naturfaglige ressourcepersoner spiller en central rolle

De naturfaglige koordinatorer og vejledere spiller en helt central rolle ift udviklingen af den naturfaglige kultur og praksis. Derfor er de også en særlig målgruppe på Big Bang-konferencen. Astra – det nationale naturfagscenter, driver i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet fire nationale netværk for naturfaglige eller naturvidenskabelige ressourcepersoner:

  • i kommunerne: Nationalt netværk for naturfagskoordinatorer
  • i grundskolen: Nationalt netværk for naturfagsvejledere.
  • på gymnasierne: Nationalt netværk for naturvidenskabskoordinatorer.
  • på erhvervsskolerne: Nationalt netværk for ressourcepersoner på erhvervsskolerne.


I en verden uden COVID-19 ville alle disse netværk mødes fysisk i forbindelse med Big Bang-konferencen, men grundet det virtuelle format vil det være anderledes i 2021. I 2021 er det kun Det nationale netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne, der mødes formelt i forbindelse med Big Bang-konferencen den 24. marts. 

Status på netværksmøder for de fire nationale netværk

Det nationale netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne afholdes som planlagt i forbindelse med Big Bang-konferencen den 24. marts. Læs mere her.

Træffet for de kommunale naturfagskoordinatorer flyttes til efter Big Bang-konferencen, hvor der er mulighed for at dele viden og erfaringer om, hvordan indhold fra oplæg og workshops kan bruges i udviklingen af den kommunale naturfaglige kultur. Læs mere her.

Det nationale netværksmøde for naturfagsvejledere i grundskolen flyttes til den 2. september 2021. Læs mere om netværket her.

Det nationale netværksmøde for naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskolerne afvikles senere på året. Læs mere om netværket her.

Glæd jer til nogle faglige, festlige og lærerige dage online!

FØLG BIG BANG

KONTAKT

Big Bangs sekretariat
+45 24594454

kontakt@bigbangkonferencen.dk 
CVR: 32509444
EAN: 5798000560789

Big Bangs bobler

Har du noget på hjerte, og har du lyst til at være oplægsholder?

Så er det lige nu, du skal ansøge om at afholde et oplæg, en workshop eller paneldebat på Big Bang 2021. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i et af de 11 spor.

Deadline er d. 30. september 2020.