Gå til hovedindhold

Udstillere

Vil du skabe ro og faglig fokus fra 1. minut i undervisningen og samtidig støtte elevernes begrebsindlæring? Så brug de første 7-10 min af hver undervisningstime til at eleverne øver begreberne til fx symboler, udstyr og formler. Imens kan du fx lave fravær og gøre klar til undervisningen mv. Resten af tiden i undervisningen kan nu bruges på fx at forstå syrebasereaktioner uden at eleverne bliver forstyrret af formlerne for svovlsyre og salpetersyre, fordi de kender disse fra materialet. ABCbox er bygget på psykologers evidens omkring hukommelse og læring. Efter en uge kan man ikke huske mere end 25%, og ved afstandsgentagelser forbedres dette markant. ABCbox er en kasse med flashkort i, som er tænkt som supplement til de almindelige læremidler. Kassen deles i 5 rum ved hjælp af rumdelere, og processen i indlæringen er, at kortene skal flyttes fra foran rumdelere til bagved de fire rumdelere. Hver gang der arbejdes med ABCbox må det enkelte flashkort kun flyttes en gang. Hvis der svares rigtigt på kortet flyttes kortet bagved en ny rumdeler bagerst i det næste rum. Hvis der svares forkert på kortet, flyttes kortet bagerst i 1. rum. Fordelene ved dette materiale er: • Ideen minder om huskespil fra barndommen - vi føler os ”hjemme”. • Konkurrenceræset i forhold til andre elever er for en kort stund sat ud af spil. • Eleven ”leger” det ”kedelige” ind i stedet for at terpe. • Afstandsgentagelser er en læringsteknik, der forbedrer hukommelsen. • Eleven fokuserer på de sværeste flashkort. • Taktil læringsstil. Resultatet er en reduktion i nødvendig studietid og dermed frigives tid til andet. Eleverne får et fagsprog, der kan give tryghed, overblik og selvtillid. Der findes ABCbox til fysik-kemi, fysik C og kemi C til A. De skrevne positive tilbagemeldinger fra elever og lærere på ABCbox kan findes på ABCbox.dk På standen vil det være muligt at afprøve undervisningsmaterialet og få en snak om anvendelse og læringseffekt. Messetilbud 20%.

Hvor

Hal A

Målgruppe

Grundskole
EUD
Gymnasiale uddannelser
Læreruddannelsen