Præsentationer fra Big Bang 2022

Her finder du præsentationerne fra oplægsholdere på sidste års Big Bang. 

Madspild på tværs af Natur & teknologi og Kristendom
- Nele Loftlund Lilholm

MiniForskere - Naturvidenskab på mellemtrinnet
- Christian Storm Tholberg

‘MiniForskere’ giver dig inspiration, til hvordan du kan arbejde med projektorienteret naturvidenskab på mellemtrinnet med afsæt i Unge Forskere.Hør en ærlig fortælling, om hvordan MiniForskere nu engagerer 32 elever fordelt på 3-6. klasse, hvor faglige indspark sætter fællesskabet i fokus.Du bliver præsenteret for succeshistorierne, men også for alle udfordringerne ved MiniForskere, så du lettere kan komme i gang med naturvidenskab på mellemtrinnet.

11148

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan møder du indskolingsbørn i naturfag
- Trine Hyllested

Materiale af Trine Hyllested om hvordan du møder indskolingsbørn med naturfagene og hvordan natur/teknologi er én af vejene til de gådefulde verdener

11146

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Før et forløb i eksterne læringsmiljøer
- Trine Hyllested

Materiale af Trine Hyllested om overvejelser før et forløb i de eksterne læringsmiljøer

11144

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvem er naturvidenskabelig dannelse for?
- Henriette Holmegaard og Line Bruun Nicolaisen

I denne workshop arbejder vi med, hvordan dannelse i naturvidenskab ser ud i praksis. I over et århundrede har dannelse været et bærende princip i uddannelsessystemet. Det bygger på en forståelse af en refleksiv proces, hvor eleverne bl.a. udvikler ’selvbestemmelse, ansvar, fornuft og uafhængighed’ Vi præsenterer en kritisk analyse af dannelsesbegrebet ud fra et perspektiv om social ulighed indlejret i tanker om science-kapital. For hvem er det, der har mulighed for at reflektere kritisk?

11139

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Grundvandsgeokemi - Ligevægte og reaktioner med vores drikkevand som emne
- Søren Jessen

Geologi og vandkemi med det hydrologiske kredsløb som udgangspunkt. Hvad er den naturlige kemi i drikkevand? Én reaktionsligning dominerer overalt! (Bemærk - animationer i den oprindelige præsentationer medtages ikke PDFen)

11120

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan forbereder du eleverne til prøverne?
- Mette Pawlik Thorsen

Forbered dine elever til prøverne i naturfag. Faghæftet - Grundlaget for undervisningen. Undervisningen - Proces. Prøver - Målet.

11115

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Nyt fra BUVM
- Mette Pawlik Thorsen

Nyt på naturfagsområdet fra Børne- og Undervisningsministeriet

11112

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Er der også plads til naturdannelse?
- Pernille Friis Brødsgaard

Præsentationen handler om begrebet naturdannelse, som handler om at styrke børn forhold til naturen - bl.a. i skoletiden og i undervisningsforløb. Begrebet indeholder både kropslige erfaringer, viden, følelser og filosofisk refleksion over naturen, og det rummer også den ufravigelige materielle relation mellem menneske og natur, som netop kan være et afsæt for at stimulere de andre fire elementer.

11087

 
 
 

Masseeksperiment - biodiversitet og invertebrater
- Lene Christensen

Masseeksperiment 2022/2023 er en kortlægning af mos, lav og bjørnedyr i Danmark. Eksperimentet gennemføres sammen med forskere fra Statens Naturhistoriske Museum

11079

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Science Club efter skole med stor elevinddragelse
- Ole Andersen

Lærere og elever har på Kokkedal Skole startet Science Club i egne lokaler efter skoletid med fokus på medbestemmelse og nysgerrighed. Børns passion for naturfag som del af skoleskemaet er skønt i sig selv, men når de også er villige til at dyrke interessen for naturvidenskab i deres fritid, så bliver det virkelig interessant. Dette er blevet gjort muligt for eleverne på Kokkedal Skole ved etableringen af Science Club, som er en videnskabelig klub efter skoletid, hvor eleverne arbejder og undersøger ud fra egen nysgerrighed. Der arrangeres også peer-undervisning, hvor store udskolingselever laver laboratorieundervisning til indskolingselever.

11076

 
 
 

Fire typer af undersøgelser
- Lene Christensen og Christina F. Binau

Fire typer af undersøgelser. Få styr på kendetegnene og hvordan du arbejder med dem i praksis.

11073

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Eleven som forsker
- Martin Brøchner-Nielsen

Præsentationen giver et hurtigt indblik i, hvad Eleven som forsker er for et forløb og hvad eleverne siger om deres oplevelser og udbytte af Eleven som forsker. Derudover har jeg linket til en lærervejledning samt Initiativet Demokrati i skolen, hvor Eleven som forsker indgår som et muligt forløb.

11059

 
 
 

Engineering Day
- Nina Ahnstrøm

Vil du prøve kræfter med engagerende undersøgelsesbaseret undervisning i naturfagene? Så kom, og få inspiration til at arbejde med Engineering Day.

11056

 
 
 

Links:

Engineeringday.dk

 
 
 
 

Før et forløb i eksterne læringsmiljøer
- Nana Quistgaard

Bidrag i paneldebat om kobling mellem skole og eksterne læringsmiljøer. Præsentation af hvordan endagsbesøg i et af LIFEs undervisningslaboratorier fungerer som uddybning og perspektivering af et forudgående, længerevarende forløb på skolen.

11052

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hverdagsfysik
- Søren Storm

Hvorfor binder fryseren? Afspiller højtaleren flere frekvenser samtidigt? Opklar det med naturvidenskabelige undersøgelser i materialet 'Hverdagsfysik'.

11047

 
 
 

Links:

Hverdagsfysik

 
 
 
 

Hvordan kan man gøre matematik erhvervsfaglig?
- Flemming Kastbjerg

På EUX skal undervisningen i Matematik C passe til elevernes erhvervsfaglighed. Hvordan gør du det inden for de rammer, der er på EUD?

11043

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Modellering i matematik og naturfag i skolen
- Claus Auning

Hvordan laver du tværfaglig undervisning mellem matematik og naturfag, hvor fagene er ligeværdige aktører?

11039

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Prøv et forskersprint, og bliv introduceret til ‘mikroforskermetoden’
- Lenette Schunck Svendsen og Sara Bøndergård

Hvis du vil arbejde med den undersøgende tilgang i dagtilbud eller undersøgelsesbaseret undervisning i indskoling, kan 'mikroforskermetoden' hjælpe dig i gang. I denne workshop prøver du et forskersprint, der er en koncentreret og styret udgave af et mikroforskerforløb. Sammen tager vi et trin ad gangen med fokus på underviserens rolle i processen, og hvilke styringsredskaber du kan sætte i spil undervejs. Afslutningsvis drøfter vi metodens relevans i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og fag og kompetencemål i grundskolen.

11037

 
 
 

Udfordr jeres krop til grænsen med Høgh og Astronauten på DR Skole
- Helle Brun

Sænk pulsen, udstå kulde eller test reaktionstiden med simple undersøgelser på DR Skole. Her kan du læse mere om undervisningsforløbet ’Min krop til grænsen’ målrettet natur/teknologi i mellemtrinnet. I forløbet lærer eleverne om udvalgte kropsfunktioner med klip fra programserien, inden de skal opstille hypoteser og afprøve simple undersøgelser med afsæt i kroppens fysik og mentale teknikker. Du finder desuden en introduktion til DR Skole.

11034

 
 
 

Undersøgelsesbaseret modellering
- Mette & Claus Auning

På denne workshop skal du arbejde praktisk, med hvordan dine elever kan designe modeller på baggrund af egne undersøgelser, og hvordan du kan bruge elevernes modelleringsproces i dit arbejde med at kortlægge elevernes forforståelse, faglige udvikling af begreber, teorier og modelleringskompetence med udgangspunkt i komplekse fænomener og problemer fra elevernes egen omverden.

11031

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Undersøgelser og matematik i naturfag
- Casper Lohman Jensen

Brug de matematiske kompetencer mere aktivt i naturfag og løft begge fag.

10905

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Teknologiforståelse på dyrehospitalet for indskolingen
- Nele Loftlund Lilholm & Karsten Thorkild Sørensen

Inspiration til hvordan du kan sætte rammen for arbejdet med teknologiforståelse i natur/teknologi for indskolingen. Inspiration, til hvordan dine elever kan arbejde problemløsende med inddragelse af teknologi. Herunder hvordan du introducerer en teknologi for de mindste, samtidig med at de arbejder inden for et motiverende narrativ, der tager udgangspunkt i en udfordring på en lokal virksomhed.

10903

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Skole-virksomhedssamarbejde til glæde for både skole og virksomhed
- Rasmus Høiby

Oplægget præsenterer en konkret model på skole-virksomhedssamarbejde med tilhørende gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udarbejder innovative løsninger på komplekse problemer

10900

 
 
 

Nye veje til verdensmålene
- Sabrina Vitting-Seerup

Denne workshop testede, hvordan undervisning, der fokuserer på verdens bæredygtighedsudfordringer, kan anvende æstetiske formater som katalysator for at skabe tværfaglige læringsmiljøer. Forskning viser at når vi skal arbejde med bæredygtighed i undervisning og formidling, er det vigtigt at gå på tværs af fagene og inddrage forskellige vidensformer. Dette er en udfordring for naturfagsdidaktikken, fordi de naturvidenskabelige fag sjældent inddrager samfundsfagene og de humanistiske fag. I denne workshop arbejdede deltagerne med to cases ud fra forskellige æstetiske formater for at opleve nye erkendelsesprocesser. Vi samlede op ved at perspektivere deltagernes oplevelser ud fra forskningslitteraturen.

10898

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Narrativ tilgang til STEM i overgangen fra dagtilbud til skole
- Elisabeth Tang, Michael Stender

STEM i dagtilbud og skolestart med udgangspunkt i billedbøger (der ikke handler om STEM). STEM-aktiviteter i børnehøjde.

10896

 
 
 

Links:

 
 
 
 

M i STEM – en undersøgelse på Læreruddannelsen
- Mia Jürgensen

I dette oplæg vil du få konkrete bud på, hvordan du kan tænke M’et i STEM ind i undervisningen i udskolingen via lektionsstudier med biologi og matematik.

10892

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Inspiration og konkrete projektidéer til Unge Forskere
- Stefan Kalmar

... de idéer jeg nåede at komme igennem til oplægget 🙂 Skriv gerne til mig hvis du har brug for nogen at brainstorme med omkring science projektidéer eller projekttemaer til din klasse. Hvis du fx har en idé til et tema, men mangler konkrete idéer indenfor temaet... så kontakt mig endelig. Jeg koster gratis når det handler om unge menneskers involvering i science.

10886

 
 
 

Links:

Causa Sui

 
 
 
 

Hvordan måler vi lysets hastighed?
- Lars Occhionero

En kort historie om lysets hastighed, samt klassiske og mindre klassiske metoder til at finde den

10882

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvordan anvender du matematik i naturfag?
- Marie Louise Brücker

Hvordan drager naturfag og matematik nytte af hinandens styrker, når elever arbejder med data og modellering?

10880

 
 
 

Links:

Forskerdata.dk

 
 
 
 

Hvad kan vi undersøge?
- Casper Lohman Jensen

Når eleverne har lavet en undersøgelse, har de ikke kun lavet en undersøgelse. De har også fået et værktøj, de kan bruge til at undersøge andre ting. Særligt, hvis vi som lærere husker at gøre det tydeligt for eleverne.

10878

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Gådefulde farver for 0-18 år - Tårnby Kommune
- Dorthe Adamsen

Workshoppen giver deltagerne et indblik i og mulighed for hands on at arbejde med farver på tværs af overgange og på tværs af faggrupper. Hør om, hvordan vi i Tårnby Kommune via en sciencegruppe får sat fokus på, hvordan vi kan understøtte børn og elevers læring og trivsel. Den røde tråd fra 0-18 år er i fokus og der arbejdes med en naturfaglige arbejdsmetode hele vejen op. Vi drøfter, hvordan sciencegruppens initiativer bliver gennemført og giver mening for de forskellige aldersgrupper.

10872

 
 
 

Links:

 
 
 
 

FYMA - når fysik og matematik sammenlægges
- Brian Krog Christensen

Hvad sker der med elevernes interesse for fysik og matematik, når fysik C og matematik C integreres til ét fag? Lærer eleverne mere ved ét integreret fag end ved to separate fag?

10870

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Edderkoppesilke – fremtidens polymer
- Irina Iachina

Edderkoppesilke er et supermateriale, da det er næsten lige så stærkt som stål. Lær mere om edderkoppesilkens struktur og hvordan det laves i edderkoppen, samt hvordan det kan laves kunstigt.

10863

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Vindmøller leverer data til brug i undervisningen
- Ulla Hjøllund Linderoth -Naturfagskonsulenten og Kamilla Barslund- EnergiLeg

Formidling af vedvarende energiformer i uderummet med fokus på dataopsamlingsmuligheder. Få ideer til analyse af live-data fra vindmøller via en app. Vi formidler om brugen af vedvarende energiformer i uderummet med fokus på dataopsamlingsmuligheder. Vi sætter vindmøllen i en klimasammenhæng, der med udgangspunkt i opsamling og analyse af live-data via en app viser, hvordan den grønne strøm fortrænger CO2. Det centrale er, hvordan du kan tage afsæt i lokale møller med målrettet info og undervisningsmateriale, som lokale netop har formået i Vindtved.

10755

 
 
 

Links:

Kom godt i gang ...

 
 
 
 

talent i praksis
- Ole Andersen

Historier fra det virkelige liv på Kokkedalskole

10749

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Undersøg din model - modellér din undersøgelse
- Pernille Ulla Andersen

Hvordan kan man arbejde med modellering som proces? Eksempler fra læreruddannelsen og ideer til modelleringsaktiviteter

10741

 
 
 

Links:

 
 
 
 

talent i praksis
- Kristoffer Brinch Ladefoged

Hvad gør vi på Trørødskolen og i Rudesdal kommune?

10734

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Fire typer undersøgelser i naturfag
- Christina Frausing Binau

Eksperiment, illustrationsforsøg, observation og prøv-dig-frem er fire typer, vi kan inddele overbegrebet 'naturfaglige undersøgelser' i. Se plakater, der kan jentes på testoteket.dk, som kan printes og hænge i faglokalet, så eleverne bliver hjulpet til at kunne skelne - og lærerne til at variere, hvordan naturfaglige undersøgelser iscenesættes.

10726

 
 
 

Talenttilbud. Hvorfor, hvordan og hvor mange?
- Anne Harrits

Hvorfor skal der være talentundervisning? Hvilket udbytte får eleven af at deltage i talentforløb, og kan klassefællesskabet også få noget ud af det? Hvilket talentarbejde eksisterer i Danmark og hvorfor? Hvordan finder du talenterne i klasserne, og hvorfor kan det være svært? Konkrete eksempler på talentelevers udbytte af at deltage i et talentprogram uden for den almindelige skolegang.

10721

 
 
 

Udvikling af et sprog for kommunale naturfagsindsatser
- Ole Kronvald

Oplægget beskriver et casestudie, hvor refleksionssamtaler (kompassamtaler) med kommunale naturfagskoordinatorer undersøges. Studiet undersøger følgende problemstilling: På hvilke måder bidrager den årlige kompassamtale til naturfagskoordinatorens arbejde med den fortsatte udvikling af den kommunale naturfaglige kultur?

 
 
 

Teknologiforståelse i naturfagene, - hvordan?
- Lars Stahl og Karen Mikkelsen

Erfaringer fra en lærer der deltog i forsøget med teknologiforståelse i natur og teknologi. Konkrete idéer til hvad man kan arbejde med.

10703

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Den lille ingeniør – motivation i praktisk arbejde
- Jan Boddum Larsen

Hvad gør et STEM forløb gør ved motivationen af elever? Dette oplæg har sit afsæt i en undersøgelse af hvordan et ingeniørmæssigt og produktorienteret undervisningsforløb kan motivere elever på HTX. Undervisningsforløbet og den bagvedliggende didaktik vil også kort blive beskrevet. Der vil blive stillet skarpt på hvordan et undersøgelsesdesign til opsamling af data ville kunne laves. Desuden vil oplægget vil byde på et bud på hvordan motivation kan måles, og hvad teknologi gør ved motivation.

10697

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Design en app - uden at kode
- Daniel Gorm Andersen

Uden at gå på kompromis med brugerinddragelse, ideudvikling, prototyping eller feedback går vi fra ide til funktionsdygtig prototype-app på ganske kort tid. Der er fokus på form over indhold, som du til enhver tid kan udskifte med mere komplekse, naturfaglige problemstillinger.

10683

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Fællesfaglig prøve - hvordan?
- Nuka Massa

Hvordan kan man arbejde i 9. klasse, for at gøre eleverne klar til prøvens mange krav?
PDF inkluderer: Kompetencerne forklaret, Kvikguide til forsøg, Analyse modeller og Disposition skabelon

10670

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Brug af teknologi på eksterne læringsmiljøer
- Mai Murmann

Experimentariums bud på en udstilling om teknologiforståelse, hvor vi rejser 10 år ud i fremtiden og ser på hvilke teknologiske muligheder vores børn vil få, og hvilke etiske dilemmaer det udløser. Link til projektbeskrivelse og kontaktoplysninger om udstillingen "Skab Fremtidens menneske" på Experimentariums hjemmeside.

10646

 
 
 

Links:

Om projektet

 
 
 
 

Naturvidenskabsfestival, der styrker kultur på tværs
- Pia Halkjær Gommesen

Faaborg Gymnasium brugte Naturvidenskabsfestivalen 2021 til at opstarte en ny kultur, hvor alle skolens elever arbejder sammen om et fælles naturvidenskabeligt projekt. Vi er gået fra kun at være STX til at være campus med flere uddannelser, og under overskriften "Det bliver helt vildt på Faaborg Gymnasium" arrangerede vi en dag, hvor elever fra forskellige klasser, årgange og uddannelser sammen var med til at omlægge store dele af gymnasiets udearealer til Vild med Vilje. Stort fokus på viden og forståelse, ejerskab, medansvar - og det sociale element. Arrangementet vandt prisen som "Årets Festivalarrangør"

10641

 
 
 

Lærer - kend din virksomhed
- Kasper H. Vejlgaard

Forskellige kulturer på virksomhederne bør have stor indflydelse på den måde du går til skole-virksomheds samarbejdet på. Vi har præsenteret en model til vurdering af virksomheder samt en do's and don'ts liste til de forskellige typer.

10628

 
 
 

Links:

 
 
 
 

raketfysik og exoplaneter
- Ole Ahlgren

Forsøgsvejledninger til elevforsøg om raketfysik

10617

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Få naturen ind i skolgården - hvordan?
- Lilli Gruwier

Et kompendium til at supplere oplægget med links, inspiration og uddybende tekst

10603

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Hvad er Teknologi (ifølge Skramloteket)?
- Yvonne Herguth Nygaard

Der er kun tale om en visuel præsentation med billeder og modeller der understøtter oplægget.

10571

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Løft udbyttet af et STEM-rollemodelsbesøg
- David Russel

Oplægget handler om hvordan besøg af trænede rollemodeller, kan være med til at øge elevers motivation for naturfag og matematik i grundskolen, samt hvordan de kan skabe en sammenhæng mellem skolen og virkeligheden. Derudover præsenteres nye gratis læringsaktiviteter, der er udviklet i forbindelse med besøgsordningen Book en ekspert.

10568

 
 
 

Talent i Praksis
- Søren Peter

I den nye antologi ‘Talent i praksis - En antologi om didaktiske refleksioner og praksiserfaringer fra talentarbejde i den danske grundskole’ har Astras talentindsats Science Talenter samlet didaktiske refleksioner fra grundskolelærere, som alle er enten uddannede talentvejledere eller har undervist på Science Talenters og Københavns Professionshøjskoles fælles talentvejlederuddannelse. Antologiens artikler har fokus på praksis og skal fungere som inspiration for lærere, ledere og forvaltninger.Formålet med udgivelsen er at:videregive konkrete og praksiserfaringer fra skolelæreres daglige arbejde på Danmarks grundskoler. afdække hvordan der arbejdes med talenter i grundskolen. beskrive forskellige didaktiske tilgange til, hvordan forvaltninger, grundskoler og den enkelte lærer kan arbejde med talenter i praksis.

10564

 
 
 

Links:

 
 
 
 

Samarbejde om skolens naturfagsudvikling
- Birgitte Lund Nielsen & Ole Kronvald

I oplægget diskuteres erfaringer fra Astras's "Ledelse der Løfter Naturfagsundervisningen" (LDLN) arrangementer for trioer af skoleledere, naturfagsvejledere og kommunale koordinatorer (se link til materiale fra Astra + artikel i nyeste nummer af MONA). Der refereres til erfaringer fra det lokale arbejde med naturfagshandleplaner på skolerne og til de problemer/udfordringer deltagerne peger på ift. udvikling af lokal naturfaglig kultur. Analyserne peger bl.a. på betydningen af involvering af naturfagslærerne på skolen også inden kurset (se link til FØR-UNDER-EFTER udviklet inspireret fra undersøgelsen).

10561

 
 
 

Gode samarbejder med virksomheder i gymnasiet
- Ulla Lindbæk Strøm

Oplægget handler om Naturvidenskabernes Hus' samarbejder mellem virksomheder og gymnasier. I forløbene arbejder eleverne på at løse en en problemstilling i forlængelse af den case, som medarbejdere fra en virksomhed har præsenteret dem for. Undervejs i forløbet møder elever rollemodeller og besøger virksomheden. Til sidst præsenterer eleverne, deres løsningsforslag for medarbejderne, der giver feedback til eleverne.

10545

 
 
 

Links:

 
 
 
 

undersøgelser med satellitbilleder
- Carsten Skovgård Andersen

Du lærer at undersøge globale problemer med satellitbilleder i EO Browseren. Dine elever får et spændende undersøgelsesredskab. Sådan kan du lære eleverne at bruge satellitbilleder i fællesfaglige undersøgelser. I oplægget viser vi, hvordan du kan bruge EO Browseren til undersøgelser af globale problemer. Vi viser, fx hvordan du kan indsætte infrarøde bølgelængder i et satellitbillede, så du kan se ødelæggelserne. Alt bliver forklaret, men du kan finde en vejledning til EO Browseren her: https://www.boernafgalileo.dk/skriv.htm Efter oplægget logger alle deltagerne selv ind på EO Browseren for at undersøge.

10494

 
 
 

Brug af teknologi på eksterne læringsmiljøer
- Søren Lumbye

Hvem er AQUA Naturfagscenter og hvad er vi optaget af pt. eksempler på teknologi i vores undervisning.

10490

 
 
 

Links: