Gå til hovedindhold

Få inspiration til planlægning og evaluering af naturfagsundervisningen med fokus på de naturfaglige kompetencer. De naturfaglige kompetencer er grundlæggende for naturfagene og naturvidenskaben. De er samtidig også omdrejningspunktet i den nye fællesfaglige naturfagsprøve i grundskolen, hvor det nu er elevernes kompetencer, der skal evalueres.

På dette spor skal oplæg give bud på, hvordan det der præsenteres bidrager til, at eleverne udvikler deres naturfaglige kompetencer, samt give eksempler fra praksis.

ARRANGØR: