Gå til hovedindhold

Nedenfor kan du se vores keynote speakers til Big Bang-konferencen 2017. De nye keynote speakers vil blive offentliggør efter d. 1. december 2017. 

Jens Dolin, Danmark

Torsdag den 23. marts 2017 klokken 10.00 til 11.00.

Jens Dolin er professor fra Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Dolin har i løbet af sin lange forskningskarriere bl.a. forsket i sammenhænge mellem evalueringsformer og læring i de naturvidenskabelige fag.

Jens Dolins oplæg på Big Bang-konferencen:

Titel: Naturfagsdidaktik i Danmark de seneste 40 år - hvad har vi opnået, og hvor skal vi hen nu? 

Der er sket meget med naturfagsundervisningen i grundskolen og gymnasiet de seneste 40 år. Jens Dolin vil give et overblik over hovedlinjerne i udviklingen fra kogebogsøvelser og paratviden frem til nutidens undersøgelsesbaserede og kompetenceundervisning. Samtidig vil han udpege områder, som ser ud til at have størst potentiale for at udvikle naturfagsundervisningen.


Bengt Holst, Danmark

Torsdag den 23. marts 2017 klokken 17.15 til 18.00.

Bengt Holst er uddannet biolog og er Videnskabelig direktør for København Zoo. Han har lavet både Tv- og radioprogrammer, skrevet bøger og så har han siden 2012 været formand for Det dyreetiske råd.

Bengt Holsts oplæg på Big Bang-konferencen:

Titel: Når naturvidenskabelig formidling bliver svær.

Bengt Holst blev kendt i hele Danmark med sagen om giraffen Marius, der blev aflivet i København Zoo i 2014, hvor han med stor overbevisning forklarede og forsvarede Zoo´s måde at forvalte dyrebestanden på både til danske og udenlandske medier.

Bengt vil fortælle om, hvordan man kan formidle et svært naturvidenskabeligt budskab på en troværdig måde, og hvordan kulturelle forskelle kan spille ind. Han kommer med eksempler fra hverdagen i en moderne zoologisk have; fx når det er nødvendigt at aflive dyr, eller når man fodrer med hele kadavere i stedet for små kødstykker.


Wynne Harlen, Skotland

Fredag den 24. marts 2017 klokken 09.00 til 10.00.

Wynne Harlen, professor, forsker, forfatter og selvstændig konsulent fra Skotland. Har arbejdet med undervisning i STEM-fagene hele sit liv og var ASE-præsident i 2009.

Wynne Harlens oplæg på Big Bang-konferencen:

Wynne Harlen præsenterer i oplægget sit arbejde med publikationen “Working with big Ideas of Science Education”, der rummer argumentation for en naturfagsundervisning centreret omkring ti store naturvidenskabelige principper som fx “alt stof i universet består af meget små partikler” eller “genetisk information gives videre fra en generation til den næste”. Publikationen indeholder desuden fire centrale tilgange til naturvidenskab som fx “naturvidenskabelige forklaringer, teorier og modeller udspringer fra de naturvidenskabelige beviser, der findes på et givent tidspunkt”. Harlen argumenterer i oplægget for, at tilgangen med at tage udgangspunkt i få, naturvidenskabelige principper understøtter en undersøgelsesbaseret tilgang i undervisningen og viser, hvordan progressionen i arbejdet med principperne kan være. Hun diskuterer også de implikationer, arbejdet med de naturvidenskabelige principper kan få for læreplaner, pædagogik og elevevaluering.

Titel: Working with Big Ideas of Science Education: Why? What? and How?

This presentation makes the case for expressing the aims of science education in terms of the development of a relatively small number of ‘big ideas’ of science and about science, arguing that this supports inquiry-based practices. It considers the principles and criteria for deciding what these ideas might be and how progression towards them is best expressed. Drawing on the publication Working with Big Ideas of Science Education, it discusses the learning experiences that enable ideas to become ‘bigger’ and the implications of working with big ideas in mind for curriculum content, pedagogy and student assessment.

Læs mere om Wynne Harlen her: http://www.ind.ku.dk/mona/konference2011/oplaeg/WynneHarlen-Inquiry-based-science-principles.pdf


 

Julius Nielsen, Marinbiologisk Sektion, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Fredag den 24. marts 2017 klokken 14.00 til 14.45.

Julius Nielsens oplæg på Big Bang-konferencen:

Titel: Kæmpehajen fra det arktiske dybhav

Grønlandshajen er det hvirveldyr i verden, der har den højeste levealder. Hør om metoder til aldersbestemmelse og andre aspekter af et forskningsprojekt om kæmpehajen fra det arktiske dybhav.


AFLYST PGA SYGDOM: Eske Willerslev, Danmark

Fredag den 24. marts 2017 klokken 14.00 til 14.45.

Eske Willerslev er en dansk verdenskendt DNA-forsker og professor ved Københavns Universitet, Center for Geogenetik, Statens Naturhistoriske Museum.

Eske Willerslevs oplæg på Big Bang-konferencen:

Titel: Ancient DNA

Den verdenskendte danske DNA-forsker har med sin forskning i fossilt DNA været med til at ændre historiebøgerne omkring menneskets udvikling og indvandring på de forskellige kontinenter. Eske runder Big Bang-konferencen af med at fortælle om sine opdagelser på området omkring forskning i fossilt DNA.